06-26 25 64 65 VOOR ONAFHANKELIJKE HULP 

Nieuws & Blog

Buurtbemiddelaars Buurtbemiddeling Vlaardingen gecertificeerd

11 oktober 2018


Onlangs zijn de eerste Buurtbemiddelaars op éigen bodem afgeleverd. Trotse opmerkingen en blijde gezichten bij de

certificaatuitreiking. Na jaren heeft Buurtbemiddeling Vlaardingen, dankzij Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. trainingen

verzorgd conform de landelijke richtlijnen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).                                         

27 september 2018


Er waren twee grote tenten opgezet om bewoners bij elkaar te brengen. De activiteitencommissie van Buurtbemiddeling Vlaardingen onderleiding van Liesbeth hebben we een overdekte buurtbarbecue georganiseerd, gezeilige en een luchtkussen voor kinderen en wat mooi is dat er in Vlaardingen zulke leuke contacten tussen buren zijn. Mocht het even minder gaan tussen hen dan hopen we nu een steentje bijgedragen te hebben, waardoor bewoners dit samen kunnen oplossen. Lukt dat niet dan weten ze ons heus te vinden.